שיח ושיג

תכנית שנתית לנאומים בשפה האנגלית לכתה משכבה במהלך יום הלימודים.