ימאות

הכרת  השטח  החופי והימי שמדרום לנמל יפו  ( חוף עג'מי ).

ליווי מקצועי
מחנכי הכיתות המשתתפות שכבת ז'