ראשי חטיבת ביניים מועדון קטרגל

 מועדון קטרגל

מועדון בית ספרי "קט-רגל" תלמידות מציע אלטרנטיבה ספורטיבית ויצירתית לשעות                 

הפנאי של ילדי החטיבות.

נבחרות בתחום הספורט הן לבנים והן לבנות השנה תהיה נבחרת קט-גל תלמידות  בנים משכבה ז-ח

בשיתוף אגודת הספורט ומשרד החינוך.