ראשי חטיבת ביניים גינה אקולוגית

 גינה אקולוגית

פיתוח מודעות אקולוגית בקרב  התלמידים ובניית גינה אקולוגית בחצר ביה"ס , בתוכנית           

בשיתוף המחלקה למעורבות קהילתית במכללה האקדמית