ראשי השבת הטבע אל העיר

 השבת הטבע אל העיר

כנס מובילות ירוקה
כנס מובילות ירוקה בפארק הירקון בנושא טבע עירוני.

השבת ציפורים אל העיר ושמירה על בעלי החיים והטבע מסביב .

עם ההתפתחות הטכנולוגית והתיעוש,מקומות של שטחים פתוחים טבעיים נכבשו על ידי בנינים גבוהים תוך הריסת שטחים טבעיים ובתי גידול של בעלי חיים.

העיר ת”א בחרה להשיב את הציפורים ובעלי החיים שנעלמו חזרה.

 בעזרת תלמידי מובילות ירוקה שחתמו על אמנה לשמירה על הטבע, יצאו התלמידים לסביבת בתי הספר,אל התושבים ויחד אתם להחזיר את הטבע לעיר.