השבת הטבע אל העיר

20/12/2016

כנס מובילות ירוקה
כנס מובילות ירוקה בפארק הירקון בנושא טבע עירוני.

השבת ציפורים אל העיר ושמירה על בעלי החיים והטבע מסביב .

עם ההתפתחות הטכנולוגית והתיעוש, מקומות של שטחים פתוחים טבעיים נכבשו על ידי בניינים גבוהים תוך הריסת שטחים טבעיים ובתי גידול של בעלי חיים.


העיר ת”א בחרה להשיב את הציפורים ובעלי החיים חזרה לטבע.

 תלמידי מובילות ירוקה חתמו על אמנה לשמירה על הטבע,

יצאו לסביבת בתי הספר ופעלו להחזיר את ה"טבע" לעיר.

 ייצגו את בית הספר במובילות ירוקה בשנת לימודים תשע"ו התלמידים:
ו -הנוק, מנסי, פייבור א,
ה-צ'יבקה, פרינסס,
ד-שקינה ,שרון,

לתמונה הקודמת
לתמונה הבאה