ראשי מובילות ירוקה

 מובילות ירוקה

5/01/2015

על התוכנית:
תכנית מובילות ירוקה הינה תכנית עירונית לקידום ערכי איכות הסביבה בהובלת קבוצות תלמידים בדרך של עשיה בבית הספר ובקהילה. לקראת כל סוף שנת לימודים מתקיים כנס תלמידים המסכם את הפעילות השנתית
מטרתה של הפעילות להקנות לתלמידים ידע ומיומנויות, שיובילו להתנהגות אזרחית מודעת, מעורבת, אכפתית ואחראית ביחס לסביבה. התכנית מעניקה כלים לשמירה על איכות חיים ראויה ואיכותית, בהווה ולמען העתיד. כאשר העיסוק בנושא הסביבתי מחזק את הזיקה ואת תחושת השייכות למקום שבו אנחנו חיים.
בבית ספרנו:
הלמידה מתקיימת לאורך השנה
וקבוצת התלמידים הנבחרת מקיימת פעילויות בתוך בית הספר ובסביבתו

     מורה מובילה: תמי גולדויכט

בשנה זו התמקדנו בנושאי שמירה על ניקיון מדרכות הולכי הרגל ועסקנו בשמירה על הטבע העירוני.

 המועצה לישראל יפה