ראשי מנהיגות צעירה

 מנהיגות צעירה

5/01/2015

המנהיגות הבית ספרית מייצגת את התלמידים ומאפשרת פיתוח שיח בנושאים מגוונים אותם בוחרים התלמידים מדי שנה ומובילים בהם פעילויות חברתיות במסגרת כיתתית ובית ספרית.
בכל שנה לאחר חגי תשרי אנו מקיימים תעמולת בחירות בכיתות ובסיומן יום בחירות :​

מכל כיתה ג'-ו' נבחרים שני תלמידים כנציגים למנהיגות צעירה.       ​