למידה מרחוק בשעת חירום

27/07/2016

​ בשעת חירום הפורטל הבית ספרי יספק מענה להוראה ולמידה באמצעות הסביבה המקוונת

ויאפשר קיום מסגרת חברתית חינוכית, תוך מתן פעילות שוטפת עבור התלמידים מטעם בית הספר - ללא תלות במקום הפיסי בו ימצאו המורה והתלמידים.

בדרך זו נשמור על קשר במצבי חירום שונים בין המורה לתלמידים ובמידת הצורך נשמע

להוראות פיקוד העורף: