פורסם בתאריך 18/04/2016

למידה מרחוק בשעת חירום

בשעת חירום הפורטל הבית ספרי ישמש מרחב לימודי וירטואלי ויהווה ערוץ להמשך הפעילות הבית ספרית.​

פורסם בתאריך 11/04/2016

השבת הטבע אל העיר

תלמידי בית ספר הירדן מתחייבים לעורר את המודעות בנושא שמירת הטבע ועידוד לפיתוח טבע עירוני.

פורסם בתאריך 03/04/2016

פיתוח מנהיגות בחברת הילדים

בית ספר הירדן מקדם עשייה ממנהיגות אישית למנהיגות חברתית.

פורסם בתאריך 22/10/2015

אורח חיים בריא

ביה"ס הירדן מקדם אורח חיים בריא

פורסם בתאריך 17/08/2015

אתרי לימוד מקוונים

סביבות למידה מתוקשבות

פורסם בתאריך 11/08/2015

גלישה בטוחה

חשוב להיות מודעים, ולדעת כיצד ולשמור ולהישמר בהתנהלות במרחב הווירטואלי.