לוח צלצולים

27/05/2013


8:00 - 8:45 שיעור ראשון
9:30  - 8:45 שיעור שני
9:30  - 9:45 הפסקת אוכל
9:45  - 10:05 הפסקה
10:05 - 10:50 שיעור שלישי
10:50 - 11:35 שיעור רביעי
11:35 - 11:45 הפסקת אוכל
11:45 - 11:55 הפסקה
11:55 - 12:40 שיעור חמישי
12:40 - 13:20 שיעור שישי
13:20 - 13:40 הפסקת אוכל
13:40 - 13:50 הפסקה
13:50 - 14:30 שיעור שביעי

אין תגיות