kitana

4/09/2016


תלמידים והורים יקרים,

החלה ההרשמה לקייטנות קיץ דיגיטליות ללא עלות לתלמידי כתות ד' - ח' - כל הקודם זוכה!
​מצ"ב קישור לסביבת הקייטנות​​​​:​

 

בדף הבית מופיעים שלושה סמלילים: "קייטנות העשרה דיגיטלית", "קייטנות מעברים" ו"קייטנות יומיות" עם הגדרה של טווח הזמנים בהן תופעלנה הקייטנות.

 

כל סמליל מוביל לחוברת דיגיטלית המציגה את מגוון הקייטנות לבחירה.

 

קייטנות העשרה

תופעלנה כ - 140 "קייטנות העשרה". בדף הראשי בחוברת יש תוכן עניינים לפי נושאים. לחיצה על נושא בתוכן העניינים תוביל לדף המתאים בחוברת. ליד כל קייטנה מופיעים הפרטים, למי מיועדת ומה הדרישות להשתתפות בה וקישור לסילבוס ולטופס הרשמה.

 

בכל קייטנה יכולים להירשם ולהשתתף עד 40 תלמידים וכל הקודם זוכה! אין רשימת המתנה! לכן, חשוב לציין בפני הנרשמים את החשיבות והאחריות בהתחייבות להשתתפות.

קייטנות אלה יופעלו במהלך חודש יולי.

 

קייטנות מעברים- עולים כיתה

מתמטיקה  לבוגרי ו' וח'

אנגלית לבוגרי ה' ו' וח'

יופעלו במהלך חודש אוגוסט.

 

קייטנות יומיות

מגוון שיעורים והפעלות פתוחות ללא הרשמה ארבע פעמים ביום. לחיצה על סמליל זה, מובילה למערכת שעות שבועית לפי ימים ושעות, שמות ונושאי השיעורים וכוללת קישור "חם" ישירות לכיתה (הקישור יופיע יומיים לפני השיעור). בכל שיעור יכולים להשתתף עד 500 תלמידים.

 

בנוסף יתקיים כל יום, משחק תפקידים ברשת בין השעות 18:00 - 19:00, תלמיד נכנס לסביבת המשחק, בוחר אווטר ותפקיד ונכנס למשחק תפקידים רב משתתפים ברשת.

 

קייטנות אלה יופעלו במהלך חודש יולי​.​
בברכה,

רוזיט דנתה

רכזת תקשוב​