עשייה חברתית בחשמונאים

4/09/2016

כישורי חיים-
במסגרת שיעורי כישורי חיים, התלמידים לומדים ומתנסים במיומנויות חברתיות המשפיעות על האקלים החברתי ומקנות לילדים חוויות וכלים להתמודדות עם מצבים אישיים וחברתיים בעתיד.
אוכלוסיית ביה"ס הטרוגנית מבחינות רבות ושונות ומשימה חשובה ניצבת בפנינו: ליצור אקלים מיטבי המבוסס על הבנה, הקשבה,סובלנות לשונה, שיתוף פעולה ותרומה לכתה, לביה"ס ולחברה כולה.
במסגרת השיעור נעסוק בנושאים של: העמקת היכרות, לכידות חברתית, תקשורת, שיתוף פעולה, קבלת השונה ועזרה לאחר.

תכנית זו שמה דגש על ההיבטים הבאים: 
♦ טיפוח הפרט כחלק מהקבוצה.
♦ זיהוי רגשות ומתן ביטוי מילולי.
♦ החיים בקבוצה המזמנים בחירה וויתור.
♦ חלוקת תפקידים וחלוקת משאבים.
♦ עצמאות וקבלת עזרה.
♦ פתרון קונפליקטים במצבים של קושי.
♦ יצירת חברות

אין תגיות