אודות בית הספר

27/05/2013


מעט על בית הספר:
 בבית הספר 15 כתות, מתוכן 3 כתות קטנות ו-12 כתות רגילות. 
בית הספר שואף להיות בית חם, אוהב, מפתח ומגן לכלל באי בית הספר.
שאיפתנו היא ליצור בביה"ס מפגשים שבבסיסם דיאלוג מכבד מתוך אמונה שלמילים יש כוח להשפיע ומילים יוצרות מציאות.
ייחודיותו של בי"ס "חשמונאים" היא במגוון הרב-תרבותי של האוכלוסייה אותה הוא משרת. ביה"ס כולל אוכלוסייה יהודית, אוכלוסייה ערבית, עולים חדשים מקרב מדינות חבר העמים ועולים חדשים מאתיופיה. הם חיים זה בצד זה, נבדלים זה מזה באורח חייהם ומנהגיהם, בעלי דעות שונות ואמונות שונות. המפגש הרב תרבותי בבית הספר הנו מפגש יומיומי אמיתי וטבעי.
בי"ס "חשמונאים" הוא בעצם מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית כתרבות המכילה בתוכה תרבויות רבות והמפגש ביניהן. הערכים עליהם מושתתת העבודה החינוכית הבית ספרית הנם ערכים של קבלת האחר, סובלנות, כבוד הדדי, הקשבה, תרבות דיבור ומצויינות בלימודים.
המפגש בין כל התרבויות האלה יתאפשר תוך דיאלוג מכבד – בזה תלוי העתיד שלנו!

אין תגיות