ראשי קדימויות תשע"ו

 קדימויות תשע"ו


 
קדימויות תשע"ו 
 
פדגוגי
1. לתכנן וליישם תהליכי הוראה - למידה מגוונים וחדשניים המפתחים
ומטמיעים תפקודי לומד.
2. ליישם דרכי הערכה מגוונות המכוונות להערכת כלל תפקודי הלומד.
3. לאתר ולהעניק מענה מקצועי ודיפרנציאלי לתלמידים על כל הרצף
ההתנהגותי והלימודי באופן המחזק ומטפח את עוצמותיהם.
4. לקדם את התלמידים לשליטה בבסיס הידע הנדרש בתוכניות הלימודים
לשם שיפור הישגיהם.
5. לפתח אסטרטגיות למידה לתלמידים.
6. לטפח תרבות יזמית למצוינות בהוראה.
 
 
אקלים
7. לקדם שותפות הורים כבסיס לאקלים מיטבי.
8. בית ספר כמוקד משמעותי בקהילה- להעמיק הקשר והשותפות עם ההורים ,
הקהילה והרשות המקומית לצורך השפעה חינוכית ערכית.

אין תגיות