דבר המנהלת

16/11/2016

                                                                                                                                                     
                                                                                                יום ראשון 13 נובמבר 2016

הורים יקרים,

חודש חשוון מוקדש לנושא המעורבות החברתית, ערך חשוב המתחבר לערכים נוספים המהווים בסיס לחברה טובה יותר, בה אנשיה יכולים לפעול מתוך חוכמה פנימית, אכפתיות, מחויבות ורצון לנתינה. העיסוק בנושא זה נובע מתוך השאיפה לטפח את אורחות החיים והצורך בבניית תקנון לשנת הלימודים תשע"ז .


בחירות למועצת תלמידים
תהליך הבחירות למועצת התלמידים נפתח בכתות ג'-ו' בתחילת החודש. במקביל להסבר על התהליך, הושם דגש בכתות על נושא החובות, הזכויות, הכבוד והסובלנות היושר וההגינות. לקראת יום הזיכרון ליצחק רבין, דנו בכתות על דמותו של האיש ובעיקר על ערכי הדמוקרטיה והצורך בשמירה על חברה מתוקנת.
 בימים אלה, המועמדים מציגים לכלל התלמידים את מצע הבחירות שלהם טרם ההצבעה הכיתתית שתתקיים ב-17.11. התלמידים רואים באפשרויות להציע את מועמדותם זכות והזדמנות לצמיחה ותרומה לחברת הילדים בביה"ס. אני מאחלת להם הצלחה רבה ומקווה שחברת הילדים שתבחר תהיה משמעותית בפעילותה ויוזמותיה למען כל ילדי ביה"ס.


תקנון
בחודש המעורבות החברתית התקיים בכתות עיסוק יסודי בתקנון הבית ספרי הכולל את הערכים והנהלים המתווים את התרבות הבית ספרית ואורח החיים החברתי והלימודי בבית הספר. שמירה על נורמות ונהלי ביה"ס יתרמו לאווירה חיובית ואקלים בית ספרי  מיטבי ונעים.
קביעת נורמות התנהגות מטרתם לאפשר לתלמידים ולצוות החינוכי תחושת ביטחון נפשי, פיזי, שייכות, הרגשה נעימה ומעורבות. תלמיד שיפר את כללי התקנון תינתן תגובה בהתאמה לאירוע. התגובה היא פעולה המלמדת על נוכחות של מבוגרים בביה"ס מטרתה לשמור ולהגן על הילדים בשעת הצורך. חשוב לציין: התגובה להפרת הנורמה תינתן לאחר הפעלת שיקול דעת של המבוגר ולעיתים תוך התייעצות עם הצוות החינוכי אך בכל מקרה תהיה תגובה מתוך אמונה          שויתור לילד משמעותו ויתור עליו! במקביל לתקנון הבית ספרי ינוסחו תקנונים כיתתיים על סמך שיח משותף בו יוחלט על אורח חיים בכתה.
מעורבות חברתית
תחושת שייכות מתפתחת מתוך מעורבות פעילה ומעורבות חברתית תורמת לתחושת סיפוק והעצמה אישית. כל שכבה תהיה שותפה לעשיה בהיבט מסוים בבית הספר או בקהילה כמו: אחריות על נושא המחזור; גישור; חונכות בגני הילדים השכונתיים בגן טיפולי ושעת סיפור.


אתר ביה"ס
שיתופיות הינה גורם חיוני בתהליך החינוכי והצעד הראשון הינו שקיפות לגבי הפעילויות השונות והעברת מידע חיוני להורים. אתר ביה"ס מאפשר ליישם אמונה זו, באתר תוכלו למצוא מידע אודות ביה"ס, תרבותו מידע על תחומי הדעת השונים, חוויות  משגרת יום הלימודים, מידע שוטף של שעורי בית ותאריכי מבחנים. כך תוכלו להיות מעורבים ושותפים לנעשה בביה"ס.


קבלת שבת
בחודש דצמבר תתקיים קבלת שבת בפורום שכבתי. פרטים בהמשך.
                                                                                                                   

                                                                                                                  

שלכם,

                                                                                                                  טלי ינאי 
                                                                                                              מנהלת ביה"ס                  
                                                                                   ​

דבר המנהלת

אין תגיות