מסמך התאמות לתלמידים - אגרת להורים תשע"ה

15/11/2014


הורים יקרים,


בשנים האחרונות עלה הצורך בבתי הספר לחידוד הנהלים ודרכי העבודה עם תלמידים החווים קשיים בתהליך הלמידה בכל רמות הגיל. לאור זאת חובר באגף לקויי למידה, שהוא חלק משפ"י (השירות הפסיכולוגי-ייעוצי במשרד החינוך) מסמך חדש נרחב ומשמעותי המתייחס לנושא. המסמך נלמד היום ומתחיל להיות מיושם בבתי הספר .

כהורים ושותפים לעבודה עם הילדים אנו מבקשים להביא לידיעתכם את עיקרי המסמך ועקרונותיו:
הורות מלווה בהתלבטות מתמדת לגבי הליווי והתמיכה המתאימים לילדם בלמידתו. כאשר התלמיד חווה קשיים מתעצמת התלבטות זו שבעתיים.  קיומו של קשר רציף בין הבית לצוות החינוכי בבית הספר משרה ביטחון על התלמיד ומהווה תשתית טובה לתכנון ההתערבויות המתאימות לו.
המטלות המרכזיות המצופות מן התלמידים בגיל בית הספר היסודי, כיתות א-ג בעיקר, הן:
א. רכישת מיומנויות של קריאה, כתיבה וחשבון
 ב. פיתוח של הרגלי למידה בסיסיים
מיומנויות אלו לא ניתנות לרכישה אם אינן מתורגלות.
במקרים בהם ניכרים קשיים ברכישת מיומנויות הבסיס יש להתייעץ עם אנשי מקצוע הנמצאים בבית הספר (מורת שילוב, יועצת) או אנשי מקצוע חיצוניים שעומדים לרשות בית הספר (מדריך הבקיא בנושא, פסיכולוג ואנשי מקצוע אחרים).
לעיתים, בעקבות התייעצות זו יופנה התלמיד על ידי צוות בית הספר לאבחון מקיף. האבחון המקצועי נועד לבדוק את מהות קשייו של התלמיד ולקבוע אם אלו נובעים מליקויי למידה או מקשיים אחרים כמו דפוסי למידה לא מתאימים, קשיים רגשיים, יכולת נמוכה ועוד. כמו גם, לעמוד על יכולות הפיצוי שלו, חוזקותיו וכישוריו. הצוות החינוכי של בית הספר הינו גורם ראשון במעלה הן לגבי היוועצות בשאלת נחיצות הפניה לאבחון והן לגבי סוג האבחון המתאים, זאת משום שהמורים רואים את תפקודו של התלמיד בהקשר רחב יותר של דרישות ומטלות, התואמות את הגיל ואת המסגרת הלימודית בה הוא לומד. ההפניה לאבחון הנה צעד הנעשה, בדרך כלל, לאחר שנוסו התערבויות חינוכיות קודמות ולא כהמלצה ראשונית לפעולה.
בהסתמך על התמונה המפורטת והמוסברת המתקבלת מהאבחון ועל המלצות המורים המכירים מקרוב את תפקודו של התלמיד בכיתה, יתוכננו דרכי ההתערבות המתאימות ביותר עבור התלמיד. במסגרת התכנית יינתן דגש על התאמות שונות בדרכי ההוראה בכיתה ותרגול רב של מיומנויות. במקרים חריגים ביותר ישקול הצוות החינוכי, על סמך האבחון ועל סמך היכרותו את התלמיד לאפשר תוספת זמן במבחנים.


אנו מבקשים להביא לתשומת ליבם של ההורים כי בניגוד לדעה הרווחת ריבוי של התאמות טומן בחובו גם נזקים לא מבוטלים. מחקרים בחקר התפתחות המוח מבהירים בצורה חד משמעית כי לצורך הבשלה והתפתחות תהליכים קוגניטיביים- אינטלקטואליים ואף רגשיים, המוח זקוק לתרגול ולהתנסות  במטלות שמותאמות לדרישות הגיל. היקף נרחב של התאמות בדרכי היבחנות, "פטור" ו"הנחות" מוגזמות מדגישים את חולשתו של התלמיד, פוגעים בבניית התפיסה העצמית שלו ומונעים ממנו הזדמנות לפיתוח הרגלי למידה וכישורי חשיבה שמזמנת שגרת הלמידה בבית הספר. חשוב לציין כי נוכחות בלבד והשתתפות פאסיבית בשיעורים, שאינה מלווית בתרגול והתנסות – תורמות מעט מאד ללמידה.
מסיבה זו, גם כאשר אושרו לתלמיד התאמות בבחינות – התלמיד אינו פטור מלמידה, ממבחנים הנערכים בבית הספר ומהשתתפות מלאה במטלות הלימודיות של הכיתה. כל זאת כדי להבטיח את ההתנסות השוטפת שהיא תנאי הכרחי ללמידה, לפיתוח ולרכישה של מיומנויות.
גיבוש תכנית העבודה צריך להיעשות בשיתוף פעולה וחשיבה משותפת בין ההורים וצוות בית הספר תוך חלוקת עבודה ביניהם וחלוקת האחריות לקידומו של התלמיד והעזרה הנדרשת בתחומים שונים.
על פי הנחיות משרד החינוך:  מבחנים בעל פה וצמצום חומר  במבחנים לא ניתנים עד לבחינות הבגרות, התאמות אלו כפופות לאישור ועדת התאמות מחוזית לקראת בחינות הבגרות.
בשום מקרה אין פטור מלימוד מיומנויות קריאה,  כתיבה וחשבון.


החל מכיתה ד' ובאופן הדרגתי, במקרים חריגים ביותר של לקויות חמורות ניתן יהיה לשקול מתן התאמות בדרכי היבחנות על ידי הצוות החינוכי.
• גם כאשר מאושרת התאמה בדרכי היבחנות על התלמיד להמשיך ולתרגל את המיומנויות השונות כחלק מדרכי הלמידה וההוראה.
• אין להשתמש בהתאמות בדרכי היבחנות לצורך מענה לקשיים שאינם על רקע של לקויות למידה או כדרך להפחית את משקלם של חסכים וחסרים לימודיים.
המשימה ההתפתחותית של גיל זה (מכיתות ד' ואילך) מתמקדת בגיבוש זהות עצמאית ופיתוח אוטונומיה. השענות בלעדית על התאמות בבחינות ושחרור ממטלות עלולים לפגוע בהתפתחותם משום שהשענות זו מנציחה את הקשיים, מחלישה את תחושת המסוגלות ומגבירה את התלות ולא את העצמאות שכאמור, היא אחת המשימות ההתפתחותיות המשמעותיות המתרחשות בגיל ההתבגרות. היא גם פוגמת בפיתוח יכולת ההתמדה והנחישות ובהתמודדות עם תסכול וכישלון.
משום כך מודגש הצורך בהמשך הסיוע, ריבוי וגיוון  בתרגול  הלמידה ומיעוט בהתאמות בדרכי הבחנות.

אנו מקווים כי איגרת זו נותנת מידע אשר יסייע לכם וממליצים לעמוד בקשר שוטף של שיתוף פעולה עם צוות בית הספר למען הצלחת ילדכם.

ניתן לקרוא את המסמך המלא באתר שפ"י. 

                                                                                בברכה,
      ד"ר חיה לשם
      מפקחת מערך תהליכי אבחון והתאמות
      אגף ללקויות למידה והפרעות קשב, שפ"י