ראשי מרכינים ראש לזיכרם

 מרכינים ראש לזיכרם

15/01/2013ואלה שמות  הנופלים מבית הספר "הדקל"