ראשי דמויות מופת וחקר בולים

 דמויות מופת וחקר בולים

4/05/2017

למבנה היחידה דמויות מופת וחקר בולים לחץ כאן


בשכבת ו' עסקנו  בנושא דמויות מופת בדרך למדינה...גם באמצעות חקר בולים וביחוד בבולים שהופקו עם דמויות מופת בולטות בהיסטוריה של מדינת ישראל. שילבנו  מיומנויות ,ידע ,חשיפה לחומר חדש ומשימות יישום.
התלמידים נחשפו למידע  ולמושגים אודות דמויות מופת שתרמו להיסטוריית מדינת ישראל לפני קום המדינה וגם לאחר מכן.
במהלך הלמידה על דמויות המופת ,הדגשנו את תרומתן למדינת ישראל. התלמידים בחרו דמות  והעמיקו את הידע שלהם אודות הדמות ,יצרו מצגת אודות הדמות על פי מחוון,את המצגת  הציגו בפני תלמידי הכיתה ובכך ישמנו את ההישג הנדרש המתייחס להבעה בעל פה. תלמידי הכיתה צפו במצגות והביעו את דעתם תוך התייחסות למחוון אליו נחשפו בשעורים מטרימים. הקפדנו על ביקורת בונה ועניינית תוך התייחסות לנקודות חוזק ולנקודות טעונות שיפור.
בשלב הבא נחשפו התלמידים למושג ציר זמן תוך התייחסות לאירועים מכוננים בדרך למדינה.
שיאה של הפעילות הייתה יצירת ציר זמן והדבקת בולי דמויות מופת על גבי ציר הזמן בהתאם לשנים בה פעלה הדמות ותרמה למדינה. יצירת ציר זמן היוותה פעילות שיא המשלבת בתוכה מיומנויות שנלמדו לאורך כל השנה ומבטאת למידה משמעותית. התלמידים הביעו שביעות רצון והנאה מפעילות זו ,שיתפו פעולה ויצרו תוצרים אסטתיים ומלאי תוכן.
ביום הקהילה תציב עמדה פעילה ובה מחשבים בהם נקרין את המצגות.
בעמדה יוצגו מספר דמויות מופת ומידע הקשור לדמויות. התלמידים יוכלו להתנסות ביצירת בולים עם דמויות המופת באמצעות דיוקנאות ,תבנית בולים ריקה ,צבעים ועוד.

אין תגיות