ראשי מעורבות הורים

 מעורבות הורים

מעורבות הורים
מועצת ההורים של בית חינוך שותפה לפעילות החינוכית ומלווה את העשייה על היבטיה השונים. שותפות זו נתפסת כעקרון מרכזי במהלך חיי בית הספר. ההורים פעילים, יוזמים ומעורבים בגל הנעשה בביה"ס, כלומר: פעילות ההורים כוללת קבלת החלטות הלוקחות חלק בהתווית מדיניות בית חינוך.


דורות של משפחות שלחו את ילדיהם לבית חינוך ובוגרי המקום ממשיכים להיות מעורבים בפעילותו. רבים מן ההורים המעורבים הינם בוגרי המוסד. מטרתו המוצהרת של בית חינוך, עימה מזדהים הורים רבים, היא לשמר את מסורת ערכי העבודה והחברה ולהמשיך אותה – כשהילד במרכז.


מעגל ההתרחשות בבית חינוך נפתח וננעל על ידיד ההורים. הם שולחים את ילדיהם לבית הספר, שותפים פעילים בתעשייה שלו ומקבלים היזון חוזר באמצעות הילדים. יחד עם זאת המערכת הייחדות של ההורים ברורה מאוד ויש לכל תחום אפיק פעילות משלו, כמתואר להלן.אין תגיות