ראשי משולחנה של ענת

 משולחנה של ענת

תשע"ז                                            לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ז

קהילת בית חינוך
שלום וברכה,
ימים אלה של סיום חופשת הקיץ הנם ימים אשר מביאים עמם תחושות וניחוחות מגוונים הסובבים יחדיו בסערה. תחושות של דאגה, לצד שמחה תקווה, התרגשות וציפייה לרגע בו ניפתח ליבנו לרווחה לקראת העתיד לבוא, והתרוממות רוח לקראת פתיחת היכלנו לבואם של תלמידינו הוותיקים ואלה החדשים אשר יבואו בשערינו. כל התחושות הללו מתנקזות ומתחברות עם הסקרנות לקראת התחלה חדשה עם בריאתה של שנת לימודים, העומדת בפתח ומצפה לרגע ה"הזנקה". מתוך בליל התחושות אני בונה בימים אלה את הגשר אשר יסייע לי לחצות בבטחה "ימים סואנים" אלה ולסיים את ההכנות האחרונות לקראת יציאתנו למסע הפדגוגי, בו אני רואה זכות גדולה לצד אחריות, מחויבות, נחישות, אוטונומיה מקצועית, רגישות וחמלה.
בכל ראשית שנה אני יוצאת בהתרגשות למסע הפדגוגי, ההתחדשות הזו היא מקור הכוח להמשיך בתשוקה בעבודת החינוך לאורך שנים רבות. השנה יציאתי למסע מלווה בהתרגשות מכופלת, על הזכות שנפלה בחלקי לנהל את בית חינוך המושתת על הערכים, אשר על ברכיהם חונכתי מבית. אני רואה ברוח ערכים אלה את המפתח לחינוכם של אנשים טובים יותר.                                            
 למסע זה שותפים רבים ומגוונים, אך השחקנים הראשיים הם "צלעות המשולש": תלמיד-הורה-מורה. הצלחתו של המסע תלויה במרקם היחסים שנשכיל ליצור במשולש זה. אני תפילה כי כל אחד מאתנו יראה בכל רגע לנגד עיניו, את המטרה המשותפת, ויפעל מתוך חשיבה חיובית, בחמלה, ברגישות, בנחישות ובהתמדה על מנת ליצור את הרווחה בתנאים ההולמים ביותר עבור כל אחד מילדינו. לאורכו של המסע נשקוד על מתן מענה לצרכים הייחודיים של הפרט שיאפשרו לו למצות יכולותיו תוך יצירת משמעות ומתוך חדווה ושמחה. הבסיס הראשוני לכך הוא יצירת שיח חינוכי שוויוני, מכבד, פתוח, כינה, ומתמשך, תוך ניסיון מתמיד לגשר על דעות, מחלוקות ותפיסות שונות, תוך אמון בתלמיד ואמונה שכולם רוצים בטובת התלמיד אושרו והצלחתו.
מתוך תחושת שמחה, התרגשות וציפייה לקראת פתיחת שנה"ל, מברכת ומאחלת לילדי כיתות א' מעבר קל והסתגלות מהירה. לתל' החדשים המצטרפים לבית חינוך הסתגלות מהירה לכיתות החדשות. למורים החדשים המצטרפים לבית חינוך, הצלחה רבה בתפקידכם/ן החדש. לצוות הוותיק של בית חינוך המשך עשייה פורה ומוצלחת. לתלמידי ט' הבוגרים, שאו בהצלחה רבה את תפקידכם כבוגרים של בית חינוך והוו דוגמא ראויה לתלמידים הצעירים אשר עיניהם נשואות אליכם.    להורים ולכל קהילת בית חינוך מאחלת ימים שקטים בהם נדע להיות שותפים טובים זה לזה, שנדע לתמוך ולסייע זה לזה, שנרבה במעשי חביבות וטוב לב אשר יגדירו את ימינו, שנראה בעינינו את הטוב שמסביבנו, שנדע לאהוב אותו ולאספו אל חיקנו, שניתן מתוך שמחה, שנתבונן בסובבים אותנו ברגישות, בתבונה, בכבוד ובחמלה, שנדע לדרוש במינונים המתאימים, שנכבד את הייחודיות של כל אחד, שנהיה קשובים לצרכי האחר, שתהיינה לנו סיבות רבות להיות גאים ומסופקים במעשינו.                                                                             
      בהתרגשות ובציפייה
                                 ענת