לוח צלצולים

28/08/2017

  

שיעור 1 - 8:00 – 8:50

שיעור 2 – 8:50 – 9:40
                                                                           
הפסקת אוכל – 9:40 – 9:50

הפסקה – 9:50 – 10:10

שיעור 3 – 10:10 -10:55

שיעור 4 – 10:55 -11:40

הפסקה – 11:40 -11:55

שיעור 5 – 11:55 – 12:40

שיעור 6 – 12:40 – 13:25

הפסקה – 13:25 – 13:35

ארוחה יומית – 13:35 – 13:50

שיעור 7 – 13:50 - 14:30

הפסקה – 14:30– 14:40

שיעור 8 – 14:40 - 15:20

שיעור 9 – 15:20 - 16:00
 

אין תגיות