שיעור אחר

5/09/2015

​עמותת "שיעור אחר" (ע"ר) נוסדה בשנת 2002 ופועלת לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך ולעידוד מעורבות משמעותית של הציבור במערכת החינוך ויצירת גשר בין אזרחים בעלי תחומי עיסוק שונים לבין תלמידים בבתי"ס מאוכלוסיות שונות.

העמותה מכשירה, מפעילה ומלווה מאות מתנדבים ממגוון מקצועות ותחומי עיסוק המלמדים קורסי העשרה בתחום עיסוקם בבתי ספר המשרתים אוכלוסיות שונות ברחבי הארץ. בין המתנדבים המשתפים את התלמידים בניסיונם המעשי ניתן למצוא עורכי דין, שופטים, רופאים, רואי חשבון, אנשי הי טק, אנשי תקשורת, מהנדסים ורבים אחרים.
 
פעילות העמותה מתרכזת בבתי ספר והמפגש עם מתנדבים בעלי רקע שונה, המעורים בעשייה האזרחית, מאפשר לתלמידים להיחשף למגוון פניה של החברה הישראלית ולתחומי עניין שעשויים לפתוח בפניהם נתיבי חיים ואופקים חדשים.
 
עבור המתנדבים המפגש עם התלמידים ועם מערכת החינוך הינו מקור לסיפוק ולאתגרים. ניתנת להם ההזדמנות להכיר אוכלוסיות מרקע שונה, לחוות את ההנאה הטמונה בהוראה ובהעשרה של האחר ולהיחשף לעשייה החינוכית. 

 
המפגש עם מתנדבים בעלי רקע שונה המעורים בעשייה האזרחית, מאפשר לתלמידים להכיר דמויות לחיקוי, להיחשף לתחומי עניין ולחלומות חדשים, ולהתוודע לערך ההתנדבות והמעורבות החברתית.

 

אין תגיות