עושים סביבה ביחד

5/09/2015

 

התוכנית "עושים סביבה ביחד", פועלת בלמעלה מ-100 בתי ספר מהרשויות החברות באגוד.

הציבור ברובו אינו מודע לטיפול האמיתי ולמאמצים המוקדשים לטיפול סביבתי ראוי בתחום הביוב ואינו

מכיר כלל את תהליך הטיפול המורכב בשפכים. בניית שפה משותפת בין הקהילה ובין האגוד ופעילותו,

הינה הכרחית על מנת לשתף את הציבור. התכנית החינוכית של איגודן היא בעצם תכנית קהילתית,

מאחר ובמהותה היא מבוססת על מעגלי השפעה: מכיתת הלימוד בבית הספר היסודי אל כלל תלמידי

בית הספר ומשם אל המשפחות והשכונה.

 

לפרטים נוספים על התכנית לחץ כאן

אין תגיות