צל"ש - צעירים לומדים שחמט

5/09/2015

סטודנטים ובוגרים מלמדים ילדים שחמט במטרה לפתח חשיבה, להטמיע ערכים וליצור סביבה התומכת

בהתפתחות אישית, פיתוח חשיבה אנליטית, עצמאית ואסטרטגית.

קהל היעד: כתות ד'-ו' תלמידים בעלי יכולת חשיבה גבוהה, ובעלי פוטנציאל בתחום הלימודי והחברתי,

הנבחרים ע"י ביה"ס.

הפעילות מתקיימת במהלך יום הלימודים, במפגש שבועי, בקבוצה של 15 תלמידים.

בסוף שנה תחרות ארצית בה מתמודדים כלל החניכים.

אין תגיות