תקנון בית הספר

29/11/2016

                      
התקנון מבטא את האמונה בערכו של כל אחד כפרט (תלמיד, מורה, הורה). מטרת התקנון לסייע

לקיומה של אווירת נועם ומוגנות, ולהתוות גבולות ברורים לנמנים עם קהילת ביה"ס תוך הדגשה כי מול

כל זכות עומדת חובה.


כלל ברזל ראשון  – אפס סבלנות לאלימות  - מניעת אלימות פיסית

בבית-ספרנו אסורה בתכלית האיסור אלימות פיסית מכל סוג שהיא.

לא תהיה פגיעה באדם אחר מתוך כוונה או כחלק ממשחק ,מתוך חוסר שיקול דעת ו/או רשלנות.

דחיפה, מכה, בעיטה, צביטה, יריקות, חניקות, השלכת חפצים, טריקת דלת, נשיכה, סטירה,

פגיעה/השחתת רכוש, נגיעה באיברים מוצנעים ,לקיחת רכוש האחר ללא רשות, חרם,  איום או סחיטה.


• זריקת כיסא/שולחן תוביל להשעיה מידית של התלמיד לכיתה אחרת, לשעה, וזאת פרט למדרג

 התגובות הקבוע.

• אלימות פיסית כלפי איש צוות תוביל להשעיה מידית של התלמיד בביתו.

• אלימות מילולית כלפי איש צוות תוביל להשעיית התלמיד לשעתיים בכיתה אחרת וזאת לאחר יידוע צוות

ההנהלה, מחנכת הכיתה והורי התלמיד. 

• תלמיד שיגרום נזק לרכוש, יידרש לפיצוי כספי.

כל מעורבות באירוע שיש בו פגיעה פיסית תגרור את התגובות הבאות:

פעם ראשונה: מניעת הפסקה אחת, התלמיד ישהה בחדר א.א. ויתעד את האירוע. דו"ח האירוע יתויק

בתיק מנהל כיתה.

פעם שנייה: מניעת שתי הפסקות, התלמיד ישהה בחדר א.א. ויתעד את האירוע. דו"ח האירוע יתויק

בתיק מנהל כיתה.

פעם שלישית: מניעת הפסקה אחת, התלמיד ישהה בחדר א.א. יתעד את האירוע ויקבל מכתב להורים

טרם השעיה. יש להחזיר את המכתב למחרת למחנכת הכיתה כשהוא חתום.

פעם רביעית: מניעת הפסקה אחת, התלמיד ישהה בחדר א.א. יתעד את האירוע ויושעה מבית הספר

ליום אחד. ביום שלמחרת ההשעיה התלמיד והוריו יגיעו לשיחה עם מנהלת בית הספר טרם חזרתו

לכיתה.  

במקרה של השעיות חוזרות יוזמנו הורי התלמיד לשיחה אצל מנהלת בית הספר יחד עם הצוות הטיפולי.

כמו כן, תיודע מפקחת בית הספר והתהליך כולו יתועד בתיק האישי של התלמיד.

במקרה של אירוע חריג בחומרתו/עוצמתו יופעל שיקול דעת באשר לטיפול במקרה וינקטו אמצעים נוספים

על פי חוזר מנכ"ל בנושא "יצירת אקלים בטוח והתמודדות עם אלימות". 

 

כלל ברזל שני  – תלבושת בית ספר

על כל התלמידים להגיע לבית הספר בהופעה הולמת ובתלבושת אחידה במהלך כל השבוע!

א.  בקיץ - חולצת טריקו עם סמל ביה"ס.

     בחורף - חולצת פוטר חלקה (סווטשירט).

ב. אין לבוא בקבקבי אצבע, או בנעלי עקב.

ג. אין לבוא עם חולצות בטן, גופיות או מכנסונים- הגעה במכנסיים קצרים עד אמצע הירך.

ד. חל איסור על צביעת שיער.

ה. חל איסור על הגעה עם לק בציפורניים.

ו. חל איסור על הגעה עם פירסינג.

פעם הראשונה: הערה בע"פ לתלמיד.

פעם השנייה: הערה ומתן חולצה חלופית לתלמיד.

פעם השלישית: מתן חולצה חלופית, השעית התלמיד לכיתה אחרת לשיעור אחד ויידוע הורי התלמיד.

 

כלל ברזל שלישי- הגעה בזמן לבית הספר

בתחילת יום הלימודים יש להגיע לכיתה עד השעה 8:00.

בתום ההפסקות על התלמידים לעלות לכיתה מיד עם הישמע הצלצול ום ההפסקות על התלמידים לעלות

לכיתה מיד עם הישמע הצלצול

פעם הראשונה ושנייה: הערה בע"פ לתלמיד ורישום ביומן כיתה.

פעם השלישית: הערה בע"פ לתלמיד, רישום ביומן כיתה ויידוע ההורים.

פעם הרביעית: הערה בע"פ לתלמיד, רישום ביומן כיתה ושליחת מכתב רשמי להורים.

במקרה של איחורים חוזרים ונשנים התלמיד יושעה לשעה לכיתה אחרת וישלח דיווח לקב"סית בית

הספר. 

 
 
מכשירים סלולריים

טלפונים סלולריים חייבים להיות כבויים  במהלך כל יום הלימודים. כל הודעה הכרחית ודחופה מצד

ההורים או התלמידים תעשה דרך מזכירות ביה"ס.

תלמיד שישתמש בטלפון הנייד בזמן בלימודים- מכשירו יוחרם עד סוף היום.

שימו לב! ההנהלה וצוות בית הספר, אינם אחראים על גניבה או כל נזק שייגרם למכשיר שהובא לביה"ס!


כדורים

בהפסקות התלמידים ישחקו בכדורי ספוג בלבד!

נאפשר משחק בכדור קשיח רק במגרש הכדורגל, ביום המיועד לכיתה וע"פ תורנות המגרשים

המפורסמת בלוח. 

תלמיד שיביא כדור קשיח ביום שאינו יום התורנות של כיתתו, כדורו יוחרם עד סוף היום.


השאלת ספרים 

תלמידים המצויים בתכנית השאלת ספרים מחויבים לעטוף את ספרי הלימוד ולשמור עליהם.

תלמיד שיחזיר בסוף שנה ספר קרוע או בלוי יחויב בתשלום מלא עבור רכישת ספר חדש ולא יוכל

להצטרף לתכנית ההשאלה בשנת הלימודים הבאה.

 

השארות תלמידים לאחר שעות הלימודים

חל איסור להישאר בשטח ביה"ס בתום יום הלימודים.

ניתן לחזור ולשחק במגרש בשעות אחה"צ בסיום שעות הפעילות של המועדונית.

 

נוהל כניסה לבית הספר

כניסת תלמידים לבית הספר תתאפשר החל מהשעה 7:30.

עם זאת חשוב לציין כי תורנות הצוות החינוכי בחצר מתחילה רק ב- 7:45 על כן רצוי ומומלץ לשלוח את

הילדים בשעה זו.

נהלים אלו נועדו לשמור על שלומם וביטחונם של התלמידים- תודה מראש על שיתוף הפעולה.

כניסת הורים לשטח ביה"ס תתאפשר בתיאום מראש עם הצוות.

בכל מקרה אסורה כניסת הורים לכיתה בזמן יום הלימודים.

חל איסור על פניית הורה לתלמיד על מנת לברר, לשאול או לפתור סכסוכים. פנייה לתלמידים תעשה, אך

ורק ע"י הצוות החינוכי או בנוכחות הורי התלמיד. 


 

אין תגיות