למידה בשעת חירום!

6/03/2018

תרגיל "למידה מרחוק" יופעל ביום חמישי 22.2.18 תשע"ח.

מטרת התרגיל היא לבחון את יכולתה של מערכת החינוך לספק מענה להוראה ולמידה באמצעות הסביבה
המקוונת ולאפשר קיום מסגרת חברתית חינוכית, תוך מתן פעילות שוטפת עבור התלמידים מטעם בית הספר - ללא תלות במקום הפיסי בו ימצאו המורה והתלמידים.


התרגיל מיועד להיכרות והתנסות של התלמידים עם תכנים לימודיים מתוקשבים ולניהול שיח עם המורה במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר.​עם פתיחת התרגיל, תתפרסם במרחבים הכיתתיים ובאימייל הודעה  לתלמידים בדבר התרגיל ועדכון לגבי פעילות מתוקשבת (משימת אופק)  אותה על התלמידים לבצע עוד באותו יום בין השעות 15:00-20:00

ביום זה יהפוך הפורטל הבית ספרי למרחב לימודי וירטואלי ויהווה ערוץ להמשך הפעילות הבית ספרית.​

שיגיעו ימים שקטים יותר!

 

להלן מספר קישורים לאתרים בשעת חירום:

  

 

או"ח - אתר משרד החינוך

חוזרי מנכ"ל בנושא ביטחון

לומדים מרחוק

למידה בחירום - מחוז ת"א

אתר שפ"י - שירות פסיכולוגי ייעוצי

אתר פיקוד העורף

 

 

                                                            תודה על שיתוף הפעולה,

                                                            אירמה דנהיאל - מנהלת בית הספר,

                                                            צוות התקשוב

                                                            ומחנכות הכיתות

​ ​​​​

אין תגיות