תכנית אומנות החשיבה החזותית

5/09/2015

אמנות החשיבה מפתחת מיומנויות הבחנה, הקשבה וניסוח באמצעות שיטת לימוד חדשנית וביקורים

מונחים במוזיאון ת"א לאמנות.

הטמעת התכנית נעשית ע"י מורי ביה"ס המשלבים את עקרונות השיטה בשיעורי הליבה.

באמצעות דיונים מונחים על יצירות אמנות, מתפתחת תרבות של שיח דמוקרטי וסובלני וסביבה מקבלת

ומעודדת הקשבה המאפשרת העלאת רעיונות מגוונים ללמידה משמעותית.

אין תגיות