מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 חשבון מדעים אנגלית אנגלית מדעים מולדת
2 חשבון אנגלית מדעים אומנות העשרה שפה שפה
3 שפה שפה העשרה בחשבון שפה ספורט חשבון
4 שפה שפה חשבון שפה תורה מפתח הלב
5 תורה מוסיקה שפה ספורט חשבון
6 מולדת כישורי חיים סיפרייה מורשת
7 אנגלית מחשבים אנגלית חשבון