מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 כתיבה מחשבים שפה שפה
2 ספריה שפה
3 שפה תורה
4 שפה
5 מולדת שפה מולדת חברה/ אמנות החשיבה החזותית
6 תורה שפה
7 מפתח הלב