iPAD בשירות מתבגרים עם אוטיזם

30/04/2014

"הבה נעז לשוחח על המחר לא רק כמי שמנחשים אותו אלא גם כמי שיוצרים אותו וצועדים אליו על פי מצפן שיש בו צדק, אהבת אדם, תבונה וחזון גדול." (הנשיא פרס, 2012)

הכנת כל תלמיד לחיי בוגר עצמאי במאה ה-21, המתאפיינת בריבוי מידע, בשיתופיות ובלמידה עצמאית באמצעות כלי מחשוב דינמיים ומתפתחים ותכנים דיגיטליים היא נר לרגלינו, והקניית וביסוס מיומנויות תקשוב לכל תלמיד ותלמידה בהתאם ליכולות הנה נדבך מרכזי ב"ארגז הכלים" שאנו שואפים לצייד בו את בוגרי בית הספר.
ברוח זו, אנו רואים יתרונות רבים, מגוונים ומשמעותיים מאוד לשימוש במחשבי לוח בעבודה עם אוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים בכלל, ואוכלוסיית מתבגרים עם אוטיזם, נערים ונערות אשר אנו שוקדים על רכישת כישורים מתאימים לקראת סיום המסגרת החינוכית, ומעבר לחיים עצמאיים, בפרט.
מחשב הלוח מצטיין במשקלו קל, בשימוש אינטואיטיבי למדי, בהתאמה אישית מקסימלית, וחשוב לא פחות, הוא נטול סטיגמות. מצאנו כי מחשב לוח מסוג iPAD הוא המתאים לנו ביותר בעיקר בזכות מגוון האפליקציות העצום שלו ואיכותן הגבוהה.
גם עבור בוגרי בית הספר שיכולותיהם הקוגניטיביות והתקשורתיות נמוכות יותר מצאנו כי iPAD הוא אמצעי התקשורת התומכת החליפית המתאים ביותר, בשל יתרונותיו הברורים והמהותיים על פני כל האמצעים האחרים. יש לציין כי בעבודה עם אייפדים זכינו לראשונה ליצור קשר משמעותי עם תלמידים שאינם מדברים. תלמידים אשר לא הצליחו לרכוש כל מיומנות תקשורת אחרת כדוגמת שפת סימנים, כרטיסיות סמלים (קלסר תקשורת) ואפילו מחשב תקשורת ייעודי.

iPAD בשירות מתבגרים עם אוטיזם