לתמונה הקודמת
לתמונה הבאה

אודות ביה"ס

בית הספר נוסד בשנת 1934 . את ראשית צעדיו עשה בשיכון ארעי ברחוב הכרמל ומכאן שמו הראשון.

מובילות ירוקה

מובילות ירוקה

יחדות מתוקשבות כיתה ג' - ד'

ביחדות הבאות תלמדו איך לחפש מידע ברשת האינטרנט ואך להבין את המידע שמצאתם

תל"ן

תל"ן הינה תכנית לימודים נוספת הממומנת על ידי הורים . התל"ן מאפשר גיוון והעשרה בתחומים שונים שאינם בתכנית הלימודים הפורמאלית של משרד החינוך.

משחקי רשת ולימוד לשעת חירום

אספנו לנוחיותכם כמה אתרים מוכרים לילדים, גם לומדה וגם פנאי.

שלום כיתה א'

מא' ועד ת' - המדריך לכיתה א'

למידה בחירום

משרד החינוך נערך להפעלת מערכת החינוך גם בשעת חירום, בה לא יתקיימו לימודים כסדרם בבתי הספר.

סע לשלום

פרידה בטוחה – סע לשלום מטרת תוכנית "סע לשלום" היא לשמור על ילדינו מפני סכנות הכביש ברחוב הנביאים ולשמור על כביש פנוי מחניות כפולות ובכך לאפשר תנועה זורמת ובטוחה.