סיפורים שכתבו תלמידי בית ספר כפיר

    במסגרת שיעורי שפה להשבחת הכתיבה כותבים התלמידים סיפורים. סיפורים לרצף תמונות. סיפורים בעקבות ספר (חיקוי יצירתי) סיפורים בעקבות כותרת ועוד. במרחב זה נציג את הסיפורים שכתבו תלמידים