1.10.17

שפה: טקסט הדגל 4 שאלות ראשונות. מדעים: לקרוא עמוד 53-54 ולענות על שאלות 1,2,3 בעמוד 54 גאוגרפיה: על שאלה 9 ...

מופע חגי תשרי

יתקיים ביום שלישי לפני היציאה לחופשת סוכות. יש להגיע עם חולצה לבנה.

1
2

    מערכת שעות

    א ב ג ד ה ו
    1 שפה