מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 שפה שפה שפה מדעים חשבון חשבון
  2 שפה שפה שפה מדעים חשבון הנדסה
  3 מדעים היסטוריה חשבון אנגלית אנגלית תנ"ך
  4 אנגלית היסטוריה חשבון אנגלית זהות יהודית מפתח הלב
  5 גיאוגרפיה שפה לשון אמנות תנ"ך
  6 חינוך גופני זהות יהודית תיאטרון תנ"ך
  7 גיאוגרפיה ספרות חינוך גופני כישורי חיים