מדברים קומיקס בתנ"ך

    תלמידי כיתות ה' יוצרים קומיקס בעקבות סיפורי התנ"ך