מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 מדעים עברית חשבון מוסיקה עברית אנגלית
2 מדעים עברית חשבון חינוך גופני אנגלית מורשת
3 אנגלית תנ"ך גאוגרפיה עברית חשבון חשבון
4 אנגלית תנ"ך גאוגרפיה עברית חשבון הנדסה
5 חינוך גופני מדעים ספרות לשון אומנות
6 זה"ב העשרה תנ"ך/מורשת תאטרון
7 אומנות כישורי חיים מפתח הל"ב עברית