מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 כישורי שפה מדעים חשבון כישורי שפה אנגלית מורשת
  2 כישורי שפה מדעים חשבון כישורי שפה מורשת מדעים
  3 תנ"ך אנגלית זהירות בדרכים אמנות חשבון הנדסה
  4 תנ"ך אנגלית תיאטרון גיאוגרפיה חשבון חשבון
  5 גיאוגרפיה תיאטרון כישורי שפה חינוך גופני מוזיקה
  6 אנגלית חינוך גופני לשון כישורי שפה
  7 כישורי חיים העשרה ספרות מפתח הל"ב