מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 חשבון שפה שפה אנגלית חשבון חשבון
  2 חשבון שפה שפה אנגלית חשבון חשבון
  3 מוסיקה הנדסה לשון שפה אומנות תנך
  4 תנך ספורט ספורט שפה אנגלית מפתח הלב
  5 אנגלית תרבות יהודית ישראלית (מורשת) מדעים מדעים תנך
  6 מולדת ספרות מדעים ספרות
  7 מולדת כישורי חיים שפה תאטרון