מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 חשבון חשבון מדעים אנגלית שפה שפה
  2 חשבון הנדסה מדעים אנגלית שפה שפה
  3 אמנות שפה ספרות חשבון לשון תנ"ך
  4 מוסיקה שפה ספרות חשבון אנגלית מפתח הל"ב
  5 אנגלית מולדת חינוך גופני שפה תנ"ך
  6 מדעים מולדת שפה תנ"ך
  7 חינוך גופני כישורי חיים תאטרון מורשת