מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 אנגלית תאטרון תאטרון חשבון חינוך גופני שפה
  2 חינוך גופני שפה שפה חשבון שפה חשבון
  3 אנגלית הנדסה מדעים שפה חשבון מפתח הלב
  4 אומנות חשבון אנגלית שפה חשבון מדעים
  5 מדעים תנ"ך חשבון לשון כתיבה
  6 מוסיקה מולדת תנ"ך מורשת
  7 מחשבים מולדת תנ"ך כישורי חיים