מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 מדעים שפה מדעים שפה אומנות שפה הכתבה
  2 מדעים שפה תיאטרון שפה תרבות יהודית ישראלית חשבון
  3 מולדת חשבון הנדסה חשבון שפה תורה
  4 מולדת חשבון הנדסה חשבון שפה מפתח הלב
  5 מוסיקה תורה חינוך גופני לשון חשבון
  6 שעת סיפור תורה מחשבים חשבון
  7 חינוך גופני כתיבה לשון כישורי חיים/גש"מ