מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 שפה שפה שפה שפה מדעים חשבון
2 שפה שפה שפה שפה מדעים שפה
3 חשבון זה"ב תיאטרון חשבון תיאטרון שפה
4 חשבון הנדסה מדעים חשבון ספורט מפתח הל"ב
5 ספריה חשבון חשבון הנדסה מחשבים
6 ספורט חשבון כתיבה אומנות
7 כתיבה שעת סיפור כשורי חיים מוסיקה