ראשי מגמות תקשוב מערכות תקשוב ב', ג'

 מערכות תקשוב ב', ג'

     תקשוב ב'                                                                         

                   שקופית1.JPG     

 

תקשוב ג'

          תקשוב ג'.jpg