ראשי מגמות תקשוב פרויקט סופי, מערכות תקשוב

 פרויקט סופי, מערכות תקשוב

 

                                                                      דוגמאות לפרויקטים

 

1.JPG

 

2.JPG

אין תגיות