רכזת המגמה - אנג'לה חיימוב

 
                                              מבנה הלימודים
 
 
 
  כיתה י'    מערכות תקשוב א'+ מדעים (ביולוגיה, כימיה או פיזיקה) או מדעי הטכנולוגיה (2 יחידות)
 
 כיתה יא'     מערכות תקשוב ב' וג' (2 יחידות)
 
 כיתה יב'    פרויקט 5 יחידות
 
 
          

                                                           
 
לתמונה הקודמת
לתמונה הבאה