על המגמה

מקצוע הגיאוגרפיה הוא רב תחומי חובק עולם.
הגיאוגרפיה משלבת בראיה מודרנית את מדעי הטבע, מדעי החברה ואת תחומי ההומניסטיקה.

בשנים האחרונות עבר  מקצוע  הגיאוגרפיה תמורות רבות בהשפעת תהליכים גלובליים מהירים.

כיום המקצוע  מתמקד בתכנון ופיתוח המרחב בהתבסס על נתוני  הסביבה הטבעית  וצורכי האדם תוך  שימור ערכי  טבע, נוף  ומורשת . בהבנת יחסי הגומלין אדם  סביבה  ומדגימה אותם מחבלים בעולם המפותח  ומהעולם המתפתח.
  

הלימודים מלווים בהוראה מגוונת הכוללת, שימוש באמצעי המחשה מסוגים שונים ,למידה מתוקשבת וסיורים בשטח.

תלמידי המגמה עומדים בבחינת בגרות ברמה של חמש יחידות לימוד , בכתה יא' נגשים ל-2 יח"ל ובכתה יב' נגשים ל-3 יח"ל  מתוכם יחידת לימוד מתוקשבת.

 

לתוכנית הלימודים