ראשי מגמות גאוגרפיה חומרים לשכבת יב'

 חומרים לשכבת יב'

איכות סביבה תשעג.pptאיכות סביבה תשעג.ppt

נחל הירקון: מאין ולאן                         נושא "המים בישראל"                ​התפלת מים ושילובה במשק  המים הישראלי