ב י ו ל ו ג י ה  –  ה ש ע ר   ש ל ך   ל ע ו ל ם   ה מ ד ע
 

 

רכזת המגמה: דינה ירושלמי
 

 ההתקדמות האדירה שהתרחשה לאחרונה בהבנת תהליכים שונים בביולוגיה, אפשרה את המהפכה הביולוגית לתועלתו של האדם.

תוכנית הלימודים בביולוגיה, בהיקף של 5 יחידות לימוד, מאפשרת לכם ללמוד נושאים הנמצאים בחזית המדע, להתמודד עם דילמות הקשורות להתפתחויות האחרונות בתחום הגנטיקה (הגנום האנושי). להכיר מגוון רחב של נושאים הקשורים לפיסיולוגיה של גוף האדם, לסביבה בה אנו חיים (אקולוגיה), למבנה התא וכו'.
תוכנית הלימודים בביולוגיה איננה מסתפקת רק בתיאור הידע הקיים היום אלא מבוססת גם על שאלות חקר ודרך פתרונן. מהלך המבטא את אורח החשיבה של החוקרים בניסיונותיהם לפתור בעיות. התלמידים מתמודדים עם שאלות החקר בשיעורים, במעבדה ובעבודה האקולוגית המתבצעת מחוץ, לכותלי בית הספר. כמו כן, עומדות לרשות התלמידים מעבדות ממוחשבות. עם תום שלוש שנות לימוד במגמה הביולוגית התלמידים נבחנים בכתב (בחינה עיונית), במעבדה ומציגים את עבודת המחקר באקולוגיה וביו חקר.
התלמידים מגיעים להישגים גבוהים בבחינות הבגרות.
הביולוגיה פותחת שער ללימודי רפואה, רוקחות, ווטרינריה, ביואינפומטיקה ועוד.לא פחות חשוב: מקצוע הביולוגיה מקנה בונוס לאוניברסיטה, כמקצוע מדעי, מאתגר, מעניין, ולא מאיים.
תנאי קבלה :
 
1.ראיון אישי
2.ציונים :ציון במדעים :  80    ציון  מתמטיקה : הקבצה א- 70  הקבצה ב- 90
3. עבודת צוות  ועמידה בלוחות זמנים