ראשי מקצועות ספרות הזמנה לכתיבה

 הזמנה לכתיבה

"... ניצוץ אחד בצור ליבי מסתתר,
ניצוץ קטן אך כולו שלי הוא...
זה הניצוץ עף, ניתז אל עיני
ומעיני – לחרוזי."

 


                       ח.נ. ביאליק – "לא זכיתי באור מן ההפקר"

התוכנית "הזמנה לכתיבה" היא אחת מתוך מגוון תוכניות המצוינות השונות, שיזמה המחלקה לחינוך על-יסודי בתל-אביב-יפו. תוכנית זאת מאפשרת קיום סדנאות לתלמידים לתלמידים הבוחרים בכך. ואכן תלמידי בית ספרנו נטלו חלק בסדנאות אלו. התוכנית פתוחה לכותבי שירה ופרוזה בקרב בתי הספר העירוניים בעיר. תלמידי בית ספרינו משתתפים בפרויקט זה כמעט מראשיתו. בתום כל שנת פעילות מכונסות יצירות התלמידים לספר, שמושק בערב קריאה חגיגי, שבו התלמידים קוראים מפרי עיטם. התלמידים שמעלים על הכתב מעט מהגיגי ליבם חולקים עימנו ברגישות רבה תחושות, מחשבות וחוויות מחייהם. אנו מקווים להמשך כתיבה פורייה.


מירב שרמן


רכזת ספרות

 

 

            רחל.jpg